Enter Title

اهداف

1)ساختن شهری دانش محور با مشارکت شهروندان وفراهم نمودن امکانات رفاهی در سطح شهر

2)رفع نیازهای مادی ومعنوی پایتخت معنوی (مشهد مقدس)با بهره گیری از فارغ التحصیلان دانشگاهها وآحاد مردم

3)برجسته سازی جایگاه کانون انجمن اولیاء ومربیان در مدارس جهت برقراری ارتباط بهتر فی مابین خانواده وآموزش وپرورش

4)تقویت صنعت گردشگری وفرهنگ زیارت با توجه به پتانسیل بسیار بالای شهر مقدس مشهد

5)افزایش وتقویت شبکه های مجازی به منظور دسترسی سریع به اطلاعات

6)تقویت هسته ای مشاور خانواده در سطح شهربه منظور استحکام بنیان خانواده ورفع مشکلات جوانان از جمله اعتیاد واشتغال وازدواج

7)توجه ویژه به کار آفرینی خانمهای خانه دار

8)توجه ویژه به نقش خانمها در مدیریت خانواده اقتصاد محور در راستای کاهش هزینه های غیر ضروری با توجه به تورم

9)تلاش جهت برجسته نمودن نهاد روابط عمومی در سازمانها ونهادهای دولتی وخصوصی به منظور اطلاع رسانی دقیق به ارباب رجوع وحفظ حرمت آنان

10)توجه ویژه به نقش مشارین املاک وساماندهی مشاورین املاک وآموزش آنان جهت آگاهی از قوانین ومقررات درراستای احقاق حقوق شهروندی

11)تلاش جهت نهادینه کردن پزشک خانواده وتوسعه درمانگاههای خیریه به منظور ارائه خدمات پزشکی به خانواده ها

12)تلاش جهت آماده سازی راهکارهای مناسب برای اقشار کم درآمد وتقویت بنیان اقتصادی آنها

13)توجه به آموزشهای عمومی جهت بالابردن سطح آگاهی مردم در جامعه

14)بستر سازی جهت جذب سرمایه های داخلی وخارجی در مشهد مقدس

15)بستر سازی برای ارتباط مناسب ومؤثربین دانشگاهها وواحدهای صنعتی استان

16)توجه ویژه به تقویت کتابخانه های عمومی

17)احداث مکانهای تفریحی مناسب در مناطق ومحلات شهری

18)توجه به خانواده های آسیب پذیر از جمله بهزیستی وکمیته امداد

19)توجه ویژه به انجمن حمایت از زندانیان جهت رفع مشکلات خانواده ای زندانیان

20)تلاش جهت محرومیت زدائی از حاشیه شهر وتوزیع امکانات ومنابع مناسب در شهرکها